Fakta

Bestånd

I sjön finns det ett naturligt bestånd av aborre, mört, gädda, lake, siklöja, gers, nors och stensimpa. Numera finns även ål efter inplantering på 40-talet.

I vattnet lever en sötvattenräka, Mysis, som är en väsentlig del i fiskens diet. Mysis ger pigment i ädelfisken, som därmed får sin vackert rosa färg i köttet.

 

Geografi

Önskasjön är en vildmarkssjö på 869 hektar, och strandlinjen är 2,9 mil lång. Inloppet kommer från Skivsjöarna och utloppet är Husån. Från Önskasjön passerar Husån flera sjöar till Flärke, Godmark, Husum och havet.

Önskasjön är sen åtminstone 200 år reglerad. Maxdjupet i sjön är ca 53 m och ligger i ett djupt stråk. Medeldjupet är 15,2 m.

De största vikarna heter Nordsjöviken, Dammviken, Åviken, Hemviken, Mjösjöviken. Från Dammviken går en led in i Herrbergslidens naturreservat.

 

Tillbaka