Plantering av fisk önskasjön 22/5 Regnbåge från
Umlax

 

 

Plantering av fisk önskasjön 24/5 Regnbåge Och gullspångsöring från ovansjö